picture

Dr. Ian F. Akyildiz

Ken Byers Chair Professor in Telecommunications

Broadband Wireless Networking Lab
School of Electrical and Computer Engineering
Georgia Institute of Technology

Centergy One, Room 5170
75 5th St. NW
Atlanta, GA 30308, USA

Phone: +1 404 894 5141
Fax: +1 404 894 7883
E-mail: ian@ece.gatech.edu

Administrative Assistant: Venese P. Blake-Leggett
E-mail: vbl6@gatech.edu

View Ian F. Akyildiz's profile on Google Scholar View Ian F. Akyildiz's Microsoft Academic Search View Ian F. Akyildiz's Thomson Reuters Profile View Ian F. Akyildiz's profile on LinkedIn View Ian F. Akyildiz's Wikipedia Page

Biography

Profesör İlhan Fuat Akyıldız Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Erlangen-Nurnberg Üniversitesi, Almanya'dan sırasıyla 1978, 1981, ve 1984 yıllarında tamamladı. 35 yıldır Georgia Insitute of Technology'de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Ken Byers Kürsüsü Profesörü olarak görev almaktadır. Aynı zamanda bu bölümdeki Telekomünikasyon Grubu'nun başkanı ve Broadband Wireless Networking Laboratuvarının da direktörlüğünü yapmaktadır.

Profesör Akyıldız, Ocak 2018'den itibaren Rusya Bilimler Akademisi - Bilgi Transferi Problemleri Enstitüsü'nde Danışman Megagrant Lideri pozisyonu almıştır. Bütün disiplinlerden 360 başvuru arasından sadece 35 gruba verilen Rusya'dan "Megagrant" kazananını olarak orada yeni bir laboratuvar kurmuş ve çok büyük bir 5G/6G Kablosuz Haberleşme Sistemleri grubunu yönetmeye başlamıştır. Ocak 2017'den itibaren Kıbrıs Üniversitesi'nde Danışman Profesör olarak Avrupa Birliği Future Emerging Technology (EU-FET) destekli VISORSURF projesine katılmaktadır. Şubat 2019'dan itibaren de Danışman Profesör olarak Trondheim'daki Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NTNU) ve Oslo Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bio-Nano-Nesnelerin İnternet'inin sağlık alanındaki uygulamaları ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

2007-2016 yılları arasında, Prof. Akyıldız İspanya Barselona'daki Universitat Polytecnica di Catalunya (UPC)'da Elektrik Mühendisliği bölümünde Onursal Profesörlük yapmış ve N3CAT (NaNoNetworking Center in Catalunya) isimli nano ağlar araştırma laboratuvarını kurmuştur. 2011'den 2018'e kadar Suudi Arabistan, Cidde'deki King Abdulaziz Üniversitesi'nde Danışman Kürsü Profesörü olarak çalışmıştır. 2012-2016 arasında, Finlandiya Akademisi destekli FiDiPro Profesör (Finland Distinguished Professor Program) olarak Finlandiya'da Tampere Teknoloji Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde ve kendi kurduğu NCC (Nano Communications Center - Nano Haberlesme Merkezi)'de çalışmıştır. 2009'dan 2012'ye kadar Güney Afrika'daki Pretoria Üniversitesi Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği'nde Onursal Profesörlük unvanıyla görev almıştır ve Advanced Sensor Networks Laboratuvarını kurmuştur.

Computer Networks (Elsevier) (2000-2019) dergisinde Bas Editörlük, Ad Hoc Networks Journal (Elsevier) (2003-2019), Physical Communication (PHYCOM) Journal (Elsevier) (2008-2017) ve Nano Communication Networks (NANOCOMNET) Journal (Elsevier) (2010-2017) dergilerinde de kurucu Baş Editörlük görevlerinde bulunmuştur.

IEEE/ACM Transactions on Networking (1996-2001), Kluwer Journal of Cluster Computing (1997-2001), ACM-Springer Journal for Multimedia Systems (1995-2002), IEEE Transactions on Computers (1992-1996) ve ACM-Springer Journal of Wireless Networks (WINET) (1995-2005) dergilerinde editörlük yapmıştır. 1988-2001 yılları arasında pek çok derginin özel sayıları için de misafir editörlük yapmıştır. Bunların arasında IEEE Journal of Selected Areas in Communications dergisinde 1992'de "Networks in Metropolitan Areas (Metropolitan Bölgelerde Ağlar)" ve 2001'de "Mobility and Resource Management in Next Generation Wireless Systems (Gelecek Nesil Kablosuz Sistemler için Mobilite ve Kaynak Yönetimi)" özel sayıları yer almaktadır.

Imrich Chlamtac ile birlikte 1994 yılında 9th IEEE Computer Communications Workshop (9. IEEE Bilgisayar Haberleşmesi Çalıştayı)'nın Teknik Program Başkanlığını üstlenmiştir. 1995 yılında da şu an kablosuz ağlar alanındaki en prestijli konferans olan ACM MOBICOM (Mobil Hesaplama ve Ağlar) konferansını başlatmıştır ve bu konferansın 1996 ve 2002 yıllarında Teknik Program Başkanlığını yapmıştır. Ayrıca, IEEE INFOCOM 1998 (Bilgisayar Ağları Konferansı) ve IEEE ICC 2003 (Uluslararası Haberleşme Konferansı) konferanslarında Teknik Program Başkanlığı görevi yürütmüştür. Bunu yanında ACM SenSys (Sensor Sistemleri Konferansı)'nin kurucularından biridir ve 2003 yılında Los Angeles'ta düzenlenen bu konferansın Genel Başkanlığını yapmıştır. 2004'te Bodrum, Türkiye'de düzenlenen 3rd Med Hoc (Akdeniz Geçici Ağlar Konferansı)'un ve 2007'de Atlanta'da düzenlenen IFIP Networking Conference (Haberleşme Konferansı)'ın Genel Başkanlığını yapmıştır.

Karadeniz çevresindeki ülkelerin araştırma etkinliklerinin artırılmasına yardım amacıyla 2013'te ilki Batum, Gürcistan'da yapılan IEEE BlackSeaCom Conference (Uluslararası Karadeniz Haberleşme ve Ağlar Konferansı)'nı başlattı. Ayni şekilde Balkan Ülkelerini batıdaki araştırma dünyasıyla kaynaştırmak için 2017'de ilki Tirana, Arnavutluk'ta yapılan IEEE BalkanCom Konferansını başlattı. 2013 yılında nano ölçekli hesaplama, haberleşme ve ağlar alanındaki araştırma etkinliklerini hızlandırma amacıyla ACM Nanocom (Uluslararası Nano Ölçekli Hesaplama ve Haberleşme Konferansı)'nı kurdu.

Prof. Akyıldız sayısız uluslararası konferansta açılış konuşması ve seçkin seminerler vermiş, dünya capinda dersler ve eğitimler hazırlamıştır. Hali hazırda pek çok araştırma merkezinin, derginin, konferansın ve şirketin danışmanlar kurulunda görev almaktadır.

IEEE, ACM ve daha başka pek çok kurumdan çok sayıda ödül almıştır.

Dr. Akyıldız, 1996'da "bilgisayar haberleşmesi ağlarının performans analizine katkılarından dolayı" IEEE Fellow nişanına layık görülmüştür.

Dr. Akyıldız, 1997'de "sınırlı kapasiteli kuyruk ağları modelleri, Time Warp paralel simülasyonlarının performans değerlendirmesi, kablosuz ağlarda mobilite yönetimi alanlarındaki temel araştırmalara katkılarından dolayı" ACM Fellow nişanına layık görülmüştür.

1986'da Şili'deki Universidad of Federico Santa Maria'daki hizmetlerinden ötürü "Don Federico Santa Maria Madalyası"nı almıştır.

1989-1998 yılları arasında National Lecturer for ACM (Ulusal ACM Okutmanı) olarak hizmet vermiş ve 1994'te Seçkin Okutman Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, Ocak 1996'da IEEE Journal of Selected Areas in Communications dergisinde basılan "Entegre Servis Mimarisi için Multimedya Grup Senkronizasyon Süreci" isimli makalesi ile IEEE Communications Society tarafından verilen 1997 IEEE Leonard G. Abraham Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, "kablosuz ve uydu haberleşmesi için gelişmiş mimariler ve protokoller alanındaki öncü çalışmaları ve katkılarından dolayı" 2002'de IEEE Computer Society tarafından verilen IEEE Harry M. Goode Memorial Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, Ağustos 2002'de IEEE Communications Magazine dergisinde basılan "Sensor Ağları üstüne bir İnceleme" isimli makalesi ile IEEE Communications Society tarafından verilen 2003 En İyi Öğretici Makale Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, "kablosuz haberleşme ağları için mobilite ve kaynak yönetimi alanındaki öncü çalışmaları ve katkılarından dolayı" Eylül 2003'te ACM SIGMOBILE Olağanüstü Katkı Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, "1999-2003 arasındaki olağanüstü yayın kaydından dolayı" Nisan 2004'te 2004 Georgia Tech Öğretim Görevlisi Araştırma Yazarı Ödülü'nü almıştır.

Ayrıca, Georgia Tech Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2005 Seçkin Öğretim Görevlisi Başarı Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, John Wiley and Sons tarafından Şubat 2009'da basılan "Wireless Mesh Networks (Kablosuz Örgü Ağlar)" adlı ileri seviye ders kitabini yazmıştır.

Dr. Akyıldız, John Wiley and Sons tarafından Ağustos 2010'da basılan "Wireless Sensor Networks (Kablosuz Sensor Ağlar)" adlı ileri seviye ders kitabini yazmıştır.

Dr. Akyıldız, 20 yılın üstündeki Georgia Tech'e hizmetleri ve bağlılığından dolayı ve olağanüstü doktora öğrencileri yetiştirmesinden dolayı Georgia Tech Olağanüstü Doktora Tezi Danışmanı Ödülü'ne layık görüldü. 2009'da da Georgia Tech Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyeleri Onur Komitesi tarafından verilen ECE Seçkin Mentor Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, Haziran 2009'de IEEE ICC, Ad Hoc and Sensor Networks Sempozyumu'nda "Kablosuz Sensor Ağları için Parazit Sınıflandırması, Kanal Seçimi ve İletim Adaptasyonu" isimli makalesi ile En İyi Makale Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, Aralık 2010'da IEEE Global Communications Conference (Global Haberleşme Konferansı)'nda "Manyetik İndüksiyon kullanan Kablosuz Yeraltı Sensor Ağları için Yayılma Algoritmaları" isimli makalesi ile En İyi Makale Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, "kablosuz sensor ve kablosuz örgü ağları alanındaki öncü çalışmaları ve katkılarından dolayı" Aralık 2010'da IEEE Communications Society tarafından verilen 2010 IEEE Communications Society Ad Hoc and Sensor Networks Technical Committee Technical Recognition Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, "kablosuz sensor ağları mimarileri ve haberleşme protokolleri alanındaki öncü çalışmaları ve katkılarından dolayı" Mayıs 2011'de 2011 IEEE Computer Society W. Wallace McDowell Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle mühendislik dalında 2011 TÜBİTAK Özel Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, Kasım 2013'te Alexander Von Humbold Vakfı tarafından verilen Humbold Araştırma Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, "çok atlamalı kablosuz haberleşme ağlarının modellenmesi ve analizi alanındaki öncü çalışmalarından dolayı" Eylül 2014'te ACM MSWIM Reginald Fassenden Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, "bilişsel radyo ağları için spektrum algılama, spektrum paylaşımı algoritmaları ve haberleşme protokolleri alanındaki öncü çalışmalarından dolayı" Aralık 2017'de IEEE Communications Society Technical Committee on Cognitive Networks tarafından verilen 2017 IEEE ComSoc TCCN Recognition Ödülü'nü almıştır.

Dr. Akyıldız, "sualtı haberleşme ağları alanına önemli katkılarından dolayı" Aralık 2018'de Shenzen'de düzenlenen 13th ACM International Conference on Underwater Networks and Systems Konferansında Sualtı Haberleşmesinde Öncü Ödülü'nü almıştır.

Google Scholar verilerine göre Eylül 2019 itibariyle h-indeksi 117 ve toplam atıf sayısı 108000'den fazladır.

Araştırma alanları arasında Terahertz haberleşme, Nano-Nesnelerin İnterneti, Bio-Nano-Nesnelerin İnterneti, 5G/6G kablosuz sistemler, Uzay Nesnelerinin Interneti/Cubesat, zorlu ortamlarda kablosuz sensor ağları gibi konular vardır ve bu konularda prestijli dergi ve konferanslarda 600'den fazla makalesi bulunmaktadır.